• ALRISE


  ALRISE (ออไรซ์) ศูนย์บริการเชิงจิตวิทยาและการพัฒนาบุคคลเชิงองค์รวม มุ่งมั่นยกระดับการเติบโตและความพึงพอใจในชีวิตของผู้คนผ่าน 'บริการเชิงจิตวิทยา' ในรูปแบบที่ปลอดภัย ไว้วางใจได้ ใช้งานสะดวก ดำเนินงานโดย ‘นักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง' ตามมาตรฐานวิชาชีพสากล พร้อมนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตและการพัฒนาตนเองในหลากหลายมิติ เพื่อพัฒนาชีวิตและการงานสู่ศักยภาพสูงสุด โดยให้บริการ 2 รูปแบบ ดังนี้

  1 บริการสำหรับลูกค้าองค์กร 🏢

  ⭐️   บริการให้ความรู้เชิงจิตวิทยา (Psychoeducational Services)   
  • ฝึกอบรม เวิร์กชอป บรรยาย: ให้ความรู้และฝึกทักษะเชิงจิตวิทยาตลอดจนการดูแลสุขภาพใจตามหัวข้อที่ต้องการสำหรับองค์กร นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  • อินโฟกราฟฟิก: สื่อสารเรื่องสุขภาพจิตและการพัฒนาตนเองผ่านรูปภาพให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่เน้นการทำความเข้าใจที่รวดเร็ว สั้น กระชับได้ใจความ
  • งานเขียน (บทความ คอลัมน์): ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาตนเองแก่กลุ่มเป้าหมายของคุณภายในหน่วยงานหรือเผยแพร่สำหรับบุคคลทั่วไปผ่านตัวอักษรตามหัวข้อที่ต้องการ
  ⭐️   โปรแกรมช่วยเหลือพนักงานด้านจิตใจ (Employee Assistance Program-EAP)   
  เราเป็นผู้ช่วยของคุณในการดูแลจิตใจพนักงานที่กำลังประสบปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ให้สามารถจัดการแก้ไขและกลับไปใช้ชีวิตรวมถึงทำงานได้ตามปกติสุข โดยทีมนักจิตวิทยาคุณภาพด้วยแพ็กเกจหลากหลายขนาดจัดให้ตามความต้องการของแต่ละองค์กร


  2 บริการสำหรับบุคคลทั่วไป 👤

  ⭐️   บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Professional Counseling Service)   
  พูดคุยเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว-งานที่ซับซ้อนหรือสะสมมาเป็นเวลานาน เน้นคลี่คลายอดีตและ/หรือปรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้น จำนวนครั้งขึ้นกับความซับซ้อนและระยะสะสมปัญหา
  ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง/ครั้ง

  ⭐️   บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกระชับ (Brief Counseling Service)   
  พูดคุยเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัว-งานที่ไม่ซับซ้อนมาก หรือผู้ที่มีเวลาจำกัดแต่ต้องการดูแลตัวเองเช่นกัน เน้นหาทางแก้ไข/ปรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้ดีขึ้น
  ระยะเวลา : 40 นาที/ครั้ง

  ⭐️   บริการการโค้ชเพื่อผลการทำงาน-เรียน (Performance Coaching)
  ปรับปรุงพัฒนาผลการทำงาน-การเรียนให้ดียิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และใช้ศักยภาพที่มีอย่างสูงสุด
  ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง/ครั้ง

  ทำไมต้องใช้ ALRISE


  ✅   ไว้วางใจได้ ไร้กังวลด้วยการดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพสากล
  ปลอดภัย เก็บข้อมูลเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ตามหลักจริยธรรมวิชาชีพ
  ทีมผู้ให้บริการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  สาขาจิตวิทยาเฉพาะทางจากสถาบันการศึกษาชั้นนำตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล*
  *ผู้ให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับ 'ปริญญาโท' ขึ้นไป พร้อมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติภาคสนามตามกำหนดในแต่ละประเทศ

  ✅   ชีวิตส่วนตัว-งาน ครบจบที่เดียว ทุกเรื่องที่ต้องการปรึกษา
  ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมประเด็นที่คนทั่วไปมักเผชิญ  ตั้งแต่ความรู้สึกที่มีต่อตัวเอง ความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง การจัดการกับสิ่งรบกวนใจ ไปจนถึงเส้นทางอาชีพที่มีหลายความท้าทายเข้ามาระหว่างทาง

  ✅   สะดวก ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอนด้วยการนัดหมายและรับบริการทางออนไลน์
  พูดคุยกับนักจิตวิทยาและโค้ช 'จากที่ไหนและเมื่อใดก็ได้'
  ด้วย 'บริการทางออนไลน์' ที่ง่ายเพียงไม่กี่ขั้นตอน พร้อม 'ระบบความปลอดภัย'
  ที่ปกป้องข้อมูลส่วนตัวสูงสุด เพื่อให้ทุกปัญหาได้รับการดูแล โดยเข้าถึงบริการที่สะดวกและรวดเร็ว

  ✅   ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ชำนาญทั้งด้านสุขภาพจิตและองค์กร
  ความหลากหลายของผู้เชี่ยวชาญทั้งในสาขาการปรึกษา (counseling psychology) และสาขาอุตสาหกรรมและองค์กร (industrial and organizational psychology) ในคนเดียวกัน สามารถให้มุมมองและคำแนะนำที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วน 'พนักงาน' 'ฝ่ายทรัพยากรบุคคล' และ 'องค์กร' ได้อย่างลงตัว

  ✅   บูรณาการหลายศาสตร์ทางจิตวิทยาส่งตรงถึงคุณ
  ทุก 'กระบวนการ กิจกรรม และองค์ความรู้' สามารถเชื่อถือได้ ปลอดภัย และอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ มีการรับรองเชิงประจักษ์ (evidence-based)' โดยการนำจุดแข็งของแต่ละสาขาของจิตวิทยามาผสมผสานกันเป็น 'แนวทางเฉพาะตัว' ที่เข้าใจทั้งด้าน 'ชีวิต' 'จิตใจ' 'การทำงาน' 'จิตวิญญาณ' ตลอดจน 'การพัฒนาศักยภาพ' ของบุคคล


  ช่องทางติดต่อ ALRISE

  📍 WEBSITE: www.alrisecenter.com
  📍 LINE: @alrisecenter

 • 💙 นักจิตวิทยาคุณภาพ


  เพื่อให้กระบวนการช่วยเหลือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานสามารถ   'เลือกผู้ให้บริการ'   ได้ตามหัวข้อที่นักจิตวิทยาแต่ละคนเชี่ยวชาญ ซึ่งนักจิตวิทยาของ ALRISE จะมีความชำนาญและประสบการณ์ที่หลากหลาย  ทำให้ปัญหาที่รบกวนจิตใจได้รับการดูแลจากผู้รู้จริง

  💙 จริยธรรมในการให้บริการ


  ALRISE  ยึดหลักปฏิบัติจริยธรรมของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาอเมริกัน (ACA)  ซึ่งผู้ก่อตั้งของเราเป็นสมาชิกสมาคมอย่างเคร่งครัดในทุกบริการ เมื่อเกิด สถานการณ์วิกฤตที่ยากต่อการตัดสินใจ ออไรซ์จะพิจารณาอย่างถี่ถ้วนตามหลักการตัดสินใจเชิงจริยธรรมและหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิในกรณีที่จำเป็น

  💙 ตารางการให้บริการที่ครอบคลุม


  ผู้รับบริการสามารถพูดคุยกับนักจิตวิทยาทั้งในช่วงวันธรรมดา ในเวลาทำงาน (ตามข้อตกลงของบริษัทฯ) หลังเวลาเลิกงาน หรือช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09:00-21:00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์   สะดวก รวดเร็ว และมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างดี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

  💙 ใจสบายแถมได้บุญ


  ในปัจจุบันยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่กล้าเปิดเผยความทุกข์ในใจ หรือยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตได้ เราจึงต้องการเป็นอีกหนึ่งกำลังร่วมสนับสนุนบุคลากรด้านสุขภาพจิตอีกมากมายที่มีความตั้งใจเดียวกันนี้สร้างสรรค์โลกที่มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับความทุกข์ภายในและก้าวข้ามไปทุกปัญหาของชีวิตได้ด้วยใจที่มั่นคง 


 • อัตราค่าบริการ


  💰  สำหรับลูกค้าองค์กร เริ่มต้นที่แพ็กเกจจำนวน 25 ครั้ง/ปี สามารถเลือกระยะเวลาการรับบริการได้ตามต้องการ (1, 3, 6 เดือน หรือ 1 ปี) 
  💰  สำหรับบุคคลทั่วไป เริ่มต้นที่ 1,090 บาท/ครั้ง 
  💰  สำหรับนักเรียน นักศึกษา เริ่มต้นที่ 990 บาท/ครั้ง 

  *ส่วนลดเมื่อรับบริการแบบแพ็จเกจ

  รายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำแพ็จเกจที่เหมาะสมโปรดติดต่อ