DreamTeam Payroll

DreamTeam Payroll

 • DreamTeam Payroll


  บริษัทดรีมทีม เพย์โรล เอาท์ซอร์ส เซอร์วิส จำกัด เราเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีโซลูชั่น HR “บริการรับทำเงินเดือนครบวงจร” (Payroll Outsource Full Service) มีทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพสูง เป็นการทำงานที่เน้นประสิทธิภาพของการทำงานเป็นหลัก มีบริการที่หลากหลาย ตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด บริษัทของเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ทำให้งานของเรามีความแม่นยำมากขึ้นพร้อมทั้งมีทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

  บริษัทดรีมทีม เพย์โรล เอาท์ซอร์ส เซอร์วิส จำกัด มุ่งมั่นพลิกโฉมองค์กรของลูกค้า ให้มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า รวมถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่บริษัทรับทำเงินเดือนนั้นมีความสามารถทำให้ลูกค้าทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดเวลาการทำงาน และช่วยลดต้นทุนของลูกค้า เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอันสูงสุด


  ทำไมต้องใช้ DreamTeam Payroll


  • ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานประจำที่เชี่ยวชาญทางด้านเงินเดือนและมีประสบการณ์จะมีเงินเดือนที่สูง 20,000-30,000 ต่อเดือน หากใช้ Outsource รับทำเงินเดือนจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าจ้างพนักงานประจำ
  • ไม่ต้องลงทุนซื้อโปรแกรมซอฟต์แวร์โปรแกรมเงินเดือนและระบบลงเวลาที่มีราคาค่อนข้างสูงและไม่ต้องมาจ่ายค่าซ่อมบำรุงรายปีอีกด้วย
  • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการรั่วไหลของข้อมูลทำให้เกิดปัญหาต่างๆได้เนื่องจากการทำจ่ายเงินเดือนมีหลายแผนกเข้ามาเกี่ยวข้องอาจทำให้ข้อมูลรั่วไหลได้
  • ลดข้อผิดพลาดในการทำเงินเดือนเนื่องจากบริษัทรับทำเงินเดือนมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์และมีฝ่ายตรวจสอบก่อนส่งให้นายจ้างและทางเราใช้ระบบ AI ในการตรวจสอบเงินเดือนเพื่อลดความผิดพลาดในการรับทำเงินเดือนก่อนส่งมอบให้ลูกค้าก่อนเสมอ
  • ประหยัดเวลาในการทำงานของฝ่ายบุคคลซึ่งงานเงินเดือนเป็นงานที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการทำหลายวันและต้องมีการตรวจสอบที่มีความละเอียดสูง
  • เอาเวลาไปพัฒนาบริษัทในส่วนอื่นๆเพื่อทำให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจง่ายขึ้น
  • บริการรับทำเงินเดือนของเรามีโปรแกรมที่ทันสมัยและมีการพัฒนาตลอดให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอรวมถึงมีความแม่นยำลดข้อผิดพลาดในการทำงาน


  ช่องทางติดต่อ DreamTeam Payroll

 • กระบวนการทำงานหลัก


  สรุปวันทำงานพนักงาน
  สรุปยอดการขาดงาน ลา มาสาย ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานแบบเรียลไทม์ เช็กข้อมูลการลืมสแกนลายนิ้วมือ หรือข้อมูลที่ผิดปกติ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ที่สุดตามเงื่อนไขของบริษัท

  สรุปการทำงานล่วงเวลา
  ตรวจสอบข้อมูลการขอทำงานล่วงเวลา ในแต่ละวันของพนักงานและการขอการทำงานล่วงเวลา เพื่อให้มีความถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายจ้างกำหนด แต่ไม่น้อยกว่ากฎหมายกำหนด

  สรุปข้อมูลเงินได้ เงินหัก
  ในส่วนของเงินได้ เงินหัก ที่ได้ประจำทุกเดือน ทางบริษัทจะเป็นผู้สรุปให้นายจ้างอัตโนมัติ เช่น ค่าอาหาร ค่าตำแหน่ง เป็นต้น แต่ในส่วนเงินได้ เงินหัก ที่ไม่ได้เป็นประจำทุกเดือน ทางนายจ้างต้องเป็นผู้ส่งข้อมูลให้กับทางบริษัท

  คำนวณเงินเดือน
  คำนวณเงินเดือนพนักงานรายบุคคล แยกตามแผนก ตามประเภท รายวัน รายเดือน รายสัปดาห์ สามารถคำนวณได้หลากหลายรูปแบบ ตามเงื่อนไขของบริษัท คำนวณภาษีเงินได้และประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด

  สรุปรายงานเงินเดือน
  สรุปรายงานเงินเดือนพนักงานรายบุคคล ตามแผนกสังกัด เพื่อให้นายจ้างตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือน แยกตามประเภท เงินได้ เงินหัก และรายงานผลสรุป เพื่อส่งแผนกบัญชีได้ทั้งแบบ PDF , EXCEL

  นำส่งธนาคารอัตโนมัติ
  นำส่งธนาคารเพื่อทำจ่ายเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติตามที่ธนาคารกำหนดของแต่ละธนาคารซึ่งรองรับธนาคารมาตรฐานตามธนาคารแห่งประเทศไทยพนักงานสามารถได้เงินเดือนตามที่กำหนดทันท่วงเวลา

  นำส่งเอกสารที่จำเป็นกับภาครัฐ
  จัดทำเอกสารที่จำเป็นต่อภาครัฐทั้งประจำเดือนและประจำปี ตัวอย่างเช่น เงินสมทบประกันสังคม (ส.ป.ส 1-10) , ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1) จัดทำเอกสารและไฟล์ที่เกี่ยวข้องให้กับทางนายจ้างทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


  บริการที่คุณจะได้รับเพิ่มเติม PAYROLL OUTSOURCE FULL SERVICE


  ระบบลงเวลา (Time Attendance)
  ระบบลงเวลารองรับการลงเวลาหลายรูปแบบสามารถเลือกฟังชั่นได้ตามที่ลูกค้าต้อง เช่น ลงเวลาผ่านมือถือ ลงเวลาด้วยสแกนนิ้ว ลงเวลาด้วยสแกนใบหน้า เป็นต้น

  รองรับการทำงานแบบกะ (work schedule)
  กำหนดเวลาสำหรับการลงเวลาเข้า/ออกสำหรับพนักงานรายคน เหมาะสำหรับงานที่ต้องสลับเวลาการทำงานตลอดเวลารองรับกะแบบหมุนเวียน 24 ชั่วโมง

  บันทึกการลา (Mobile e-leave)
  ระบบบันทึกการลาผ่านมือถือหรือผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์สะดวกต่อการใช้งาน ได้ทุกที่ทุกเวลาหรือให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกำหนด ข้อมูลการลาไม่มีการสูญหายเพราะระบบเก็บใว้บน Cloud 

  บันทึกขอล่วงเวลา (Overtime)
  ระบบบันทึกขอการทำงานล่วงเวลา สามารถขอผ่านได้ผ่านมือถือและบนคอมพิเตอร์ไม่ต้องสะดวก ลดการใช้กระดาษป้องกันข้อมูลสูญหาย ระบบเก็บข้อมูลใว้บน Cloud

  เบิกค่าใช้จ่าย (Expense)
  ขอเบิกค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง,ค่า,ค่าที่พัก เป็นต้น หรือคำนวณค่ายใช้จ่ายคิดตามระยะทางแบบอัตโนมัติ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน,ออกเป็นรายงานสรุปได้

  หัวหน้าอนุมัติออนไลน์ได้ทันที
  เมื่อพนักงานส่งใบลาออนไลน์ หัวหน้าทำการอนุมัติผ่านมือถือ แจ้งการอนุมัติการลาผ่าน Notification สะดวกรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลของพนักงานได้
 • SME

  • พนักงานไม่เกิน 20 คน
  • 3,590 / เดือน

  Medium

  • พนักงานไม่เกิน 50 คน
  • 5,590 / เดือน

  Large

  • พนักงานไม่เกิน 70 คน
  • 7,590 / เดือน

  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่
  Email: pratchaya.consultant@dreamteampayrolloutsource.co.th
  Tel: 061-998-2928