Amanda Payroll

Amanda Payroll

 • Amanda Payroll


  โปรแกรมทำเงินเดือนและค่าจ้าง เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูง มีหลายรุ่นให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม ออกรายงานทะเบียนเงินเดือน เป็นงวด เป็นเดือน หรือเป็นปี มีรายงานนำส่งธนาคาร รายงานการจ่ายเงินสด มี file พร้อมสำหรับอัพโหลดจ่ายเงินเดือนในแต่ละธนาคาร, Text file สำหรับรายงานภาษีเงินได้ในระบบสรรพากร, Text file และ Excel file สำหรับรายงาน ประกันสังคมผ่านระบบ SSO และอื่นๆ เหมาะกับทุกธุรกิจ โปรแกรมรองรับการใช้งานบนระบบ Windows ไม่ว่าจะติดตั้งแบบ Stand alone หรือระบบ Lan ก็สามารถใช้งานได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ


  ทำไมต้องใช้ Amanda Payroll


  โปรแกรมเงินเดือน สามารถกำหนดวิธีการจ่ายเงินเดือนได้หลายแบบ ใช้ได้ทั้งรายวัน รายเดือน คิดค่าล่วงเวลา (Over Time Payment) รวมถึงการคิดภาษีได้หลายรูปแบบ เก็บยอดสะสมรายได้ - รายหัก ใช้งานร่วมกับเครื่องรูดบัตรได้ จัดทำใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง (Payslip) ได้มากกว่า 1 รูปแบบ เก็บประวัติของพนักงาน จัดทำรายงานได้หลายประเภท เช่น รายงานการจ่ายเงินสดและผ่านธนาคาร รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานเงินสมทบกองทุนทดแทน รายงานเงินสะสมกองทุนประกันสังคม เป็นต้น นอกจากนี้สามารถจัดรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ได้ด้วย


  ช่องทางติดต่อ Amanda Payroll


  ที่อยู่ บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 2377 ตรงข้ามลาดพร้าว80 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  Line ID: @bytebrain
  Tel: 02-933-0667-70
 • Amanda Payroll Series


  Amanda Payroll LX
  โปรแกรมเงินเดือน สามารถกำหนดวีธีการจ่ายเงินเดือนตลอดจนการคิดภาษีรูปแบบต่างๆ เก็บประวัติการเข้า-ออกของพนักงานภายใน 1 ปี เลือกการจ่ายเงินสดหรือฝากธนาคาร ยังสามารถจัดทำใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง และรายงานทะเบียนเงินเดือนและค่าจ้าง

  Amanda Payroll PX
  โปรแกรมเงินเดือน สามารถกำหนดวีธีการจ่ายเงินเดือนตลอดจนการคิดภาษีรูปแบบต่างๆ เก็บประวัติการอบรม เก็บประวัติการขึ้นเงินเดือน เก็บประวัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เลือกการจ่ายเงินสดหรือฝากธนาคาร ยังสามารถจัดทำใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง รายงานการจ่ายเงิน รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานการปรับเงินเดือน

  Amanda Payroll CX
  โปรแกรมเงินเดือน สามารถกำหนดวีธีการจ่ายเงินเดือนตลอดจนการคิดภาษีรูปแบบต่างๆ เก็บประวัติการอบรม เก็บประวัติการขึ้นเงินเดือน เก็บประวัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมฐานข้อมูลทุกสาขาเพื่อเปิดรายงาน เก็บยอดสะสมรายได้ - รายหัก รายงานการจ่าย รายงานทะเบียนเงินเดือนและค่าจ้าง รายงานประวัติพนักงาน รายงานสร้างเเฟ้มข้อมูลส่งธนาคาร รายงานการอบรมของพนักงาน รายงานการปรับเงินเดือน และรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  Amanda Payroll AX
  โปรแกรมเงินเดือน สามารถเลือกวิธีการจ่ายเงินเดือน แบบ รายเดือน รายวัน และ งวดพิเศษ เก็บยอดสะสมวันลา ขาด สาย ของพนักงาน ทั้งปี และ เก็บยอดสะสมรายได้ รายหักของพนักงาน เก็บประวัติการอบรม-สัมมนาของพนักงาน รวมถึงเก็บประวัติการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน รองรับการรูดบัตร เข้า-ออก ของพนักงาน จัดทำรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.91) รายงานการจ่ายเงินสดและผ่านธนาคาร รายงานเงินสะสมกองทุนประกันสังคม (ส.ป.ส.) รายงานเงินสมทบกองทุนทดแทน (กท.20)

  Amanda Payroll RX
  โปรแกรมเงินเดือน สามารถจัดทำใบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง กำหนดวิธีการจ่ายเงินเดือน เก็บยอดสะสมรายได้ เก็บยอดสะสมวันลา ขาด สาย ของพนักงาน โอนย้ายข้อมูลร่วม เข้า-ออก ยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องลงเวลาอัตโนมัติ และรองรับการรูดบัตร เข้า-ออก ได้ถึง 4 ครั้ง (เหมาะสำหรับบริษัทที่เข้า-ออกงานเป็นกะ)
 • สอบถามราคาเพิ่มเติมได้ที่


  ที่อยู่ บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 2377 ตรงข้ามลาดพร้าว80 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
  Line ID: @bytebrain
  Tel: 02-933-0667-70