• TimeMint


  ระบบลงเวลาทำงาน TimeMint เป็นระบบบันทึกเวลาทํางานสําหรับพนักงาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ สามารถบันทึกเวลาทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับการใช้งานของพนักงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพนักงานสาขา พนักงานที่เข้าออกงานนอกสถานที่หรือ พนักงานออฟฟิตประจำ


  ทำไมต้องใช้ TimeMint
  บันทึกเข้าออกงานได้ทุกรูปแบบ
  เราได้ออกแบบแอปเพื่อให้พนักงานสามารถตอกเวลาเข้าออกผ่านแอปด้วยการยืนยันกับสถานที่ได้หลายแบบเพื่อให้ท่านเลือกว่าพนักงานแต่ละกลุ่มจะใช้การเข้าออกแบบใดได้

  ยืนยันสถานที่ด้วยพิกัด GPS
  พนักงานต้องอยู่ในรัศมีของพิกัดที่ท่านได้กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อบันทึกงานเข้าออก หากพนักงานอยู่นอกพิกัดที่เจ้าของระบบจะไม่สามารถลงเวลาเข้าออกงานได้เลย

  ยืนยันสถานที่ด้วย QR CODE
  พนักงานแสกนป้ายคิวอาร์ของสถานที่ที่เจ้าของระบบได้พิมพ์ติดเอาไว้ นอกจากนี้การแสกนป้ายนั้นจะต้องอยู่ในรัศมีของพิกัดของป้ายด้วยเท่านั้นจึงจะบันทึกลงเวลาได้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตโดยการบันทึกภาพ QR CODE

  ยืนยันสถานที่ด้วย BEACON
  พนักงานจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณ Beacon เท่านั้นพนักงานถึงจะลงเวลาเข้าออกได้ การใช้ Beacon ทำให้เจ้าของระบบระบุพื้นที่ลงเวลาได้ละเอียดชัดเจน เช่น ห้องครัว ห้องเก็บของ หรือโต้ะทำงานของพนักงาน เป็นต้น

  ยืนยันด้วยลายนิ้วมือบนคอมพิวเตอร์
  หากคุณมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วขอแค่คุณซื้อเครื่องแสกนนิ้ว USB เพิ่มก็สามารถติดตั้งโปรแกรมของเราได้ทันทีและให้พนักงานยืนยันตัวตนได้ผ่านคอมพิวเตอร์จากทุกสาขาร้านค้า


  ช่องทางติดต่อ TimeMint


 • TimeMint
  รองรับการใช้งานของพนักงานทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นพนักงานสาขา พนักงานที่ต้องออกไปทํางานนอกสถานที่หรือพนักงานออฟฟิศ ประจําที่ ใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา 
  • QR code 
  • Face Scan 
  • GPS
  • Finger Scan 
  • Beacon 


  TimeMint Full Service 


  บริการดูเเลงานด้านฝ่ายบุคคลเต็มรูปแบบตั้งแต่ ระบบลงเวลาทํางาน คํานวนการขาดลา มาสาย คํานวณเงินเดือนตามเงื่อนไขขององค์กร ยอดจ่ายเงินเดือน สลิปเงินเดือน ยอดประกันสังคมและเงินสมทบ ยอดนําส่ง ภงด.1, ภงด1ก. และรายงานอื่นๆ จนกระทั่งยืนยันการสั่งจ่ายเงินเดือนโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไปยังบัญชีของพนักงาน 
  โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องลงทุนซอฟเเวร์สําหรับการบันทึกเวลาและโปรเเกรมเงินเดือนในราคาที่สูงและไม่จําเป็นต้องว่าจ้างเจ้าหน้าที่ในตําเเหน่ง HR ส่วนที่ต้องมาคํานวณระบบเงินเดือนใดๆ 
  • Time Attendance : ระบบบันทึกเวลาทํางานผ่านมือถือและอุปกรณ์ บันทึกเวลาทํางาน Finger Scan / Facial Recognition 
  • Mobile e-leave : ระบบลางานผ่านมือถือและระบบการขอทํางาน ล่วงเวลาทํางาน OT 
  • Payroll Service : 1.รายงานสรุปเวลา ขาดลาสาย 2.รายงานสรุปเงินเดือน 3.สลิปเงินเดือน 


  TimeMint Leave Online 


  ปัจจุบันหลายๆ องค์กรยังมีรูปแบบการลาที่ใช้กระดาษเพื่อกรอกฟอร์มการลาอยู่ ทําให้เกิดการทํางานที่ซับซ้อนในงานของ HR ไม่ว่าจะเป็นการเเจ้งสิทธิ์วันลาคงเหลือของพนักงาน การหาเเบบฟอร์มการลาให้พนักงานเพื่อให้พนักงานทําการลา แค่นั้นยังไม่พอเมื่อพนักงานเขียนฟอร์มรายการลาเรียบร้อยแล้วยังต้องนําไปให้หัวหน้าเซ็นอนุม้ติการลาให้อีก ทําให้เกินกระบวณการทํางานที่ซับซ้อน บางครั้งหัวหน้างานอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาที่ออฟฟิศเลยไม่สะดวกที่จะเซ็นอนุมัติรายการลาให้พนักงานนั้นเอง หรือบางครั้งพนักงานนําเอกสารฟอร์มการลาไปวางไว้เป็นโต๊ะ เกินเอกสารสูญหายหาไม่เจอหรือว่าหัวหน้าลืมทําให้ไม่ได้อนุมัติการลาให้พนักงาน TimeMint Leave Online ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการลดเวลา ลดการใช้กระดาษ และลดกระบวนการทํา งานของฝ่าย HR อํานวยความสะดวกให้กับพนักงานในองค์กร 


  TimeMint Plus 


  บริการดูแลระบบหลังบ้าน TimeMint ให้กับทางลูกค้าที่ใช้งานระบบลงเวลาทํางาน 
  บริการช่วยดูเเลระบบหลังบ้านให้กับองค์กรตั้งแต่เริ่มต้นใช้งานระบบ บันทึกเวลาทํางาน ทางเราจะทําหน้าที่ตั้งค่าระบบหลังบ้านเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เร็วที่สุดและช่วยแนะนําการใช้งานให้กับพนักงานของคุณ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเวลาทํางานก่อน ทําการสรุปข้อมูลการของพนักงานประจําเดือน หรือตามกําหนดที่ได้เเจ้งไว้เมื่อเริ่มใช้บริการ 
 • เราคิดค่าบริการตามจำนวนพนักงานที่ใช้งานจริง

  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.timemint.co/prices-copy