• IPOP HR Cloud Solution


  IPOP เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถใช้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลได้ครบถ้วนทุกรูปแบบตามความต้องการที่หลากหลาย และไม่ว่าจะมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน องค์กรจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่แค่ไหน ก็สามารถจัดการงาน HR ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว มีฟีเจอร์ที่ตรงตามความต้องการของงาน HR อย่างครอบคลุม กับ 3 ระบบงานหลักที่จำเป็นกับองค์กรของทุกประเภท ได้แก่ ระบบจัดเก็บโครงสร้างองค์กรและข้อมูลพนักงาน (Employee Profile), ระบบบริหารจัดการเวลา (Time Management) และ ระบบจัดการเงินเดือน (Payroll) ซึ่งสามารถมั่นใจในด้านคุณภาพและการันตีความปลอดภัยของข้อมูลให้กับองค์กรของคุณได้ด้วย ISO 27001  

  HR Cloud Solution แพลตฟอร์มที่ครบทุกการจัดการเรื่องงาน HR รองรับตามความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
  1. IPOP HR Solutions - ระบบจัดเก็บประวัติพนักงานบริหารจัดการโครงสร้างองค์กร จัดการเวลาทำงาน บัญชีเงินเดือน และสวัสดิการ ของพนักงาน
  2. IPOP Performance Agreement - ระบบประเมินผลงานที่คำนวณ และจัดเก็บภาระงาน ผลงานทั้งในขั้นตอนการวางแผน และปฏิบัติงานจริง
  3. POP PMS - ระบบประเมินผลงาน รองรับการตั้งเป้าหมาย และกำหนดสมรรถนะสำหรับตำแหน่งของพนักงาน (KPI & Competency)
  4. SODA Application - เพิ่มปฏิสัมพันธ์ของพนักงานให้ดีขึ้น ด้วยการสร้าง Communication & Engagement ด้วยหลักการ Gamification

  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง Technology – All-in-One แพลตฟอร์มที่ครบทุกการจัดการเรื่องงาน HR รองรับตามความต้องการที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกระบบงานที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานขององค์กร


  ทำไมต้องใช้ IPOP HR Cloud Solution


  ครอบคลุมทุกความต้องการด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งการจัดการและการพัฒนาบุคลากร ครบครันทั้งเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคล (HRM) และการพัฒนาบุคลากร (HRD) เพิ่มปฏิสัมพันธ์ของคนในองค์กรมากขึ้น ประหยัดต้นทุนและเวลาการทำงานของ HR


  ช่องทางติดต่อ IPOP HR Cloud Solution


  I AM Consulting Co., Ltd.
  ที่อยู่: 252/69 ชั้น 2 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร B ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์: +662-026-3964
  เว็บไซต์: www.iamconsulting.co.th
 • 1. สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างครบถ้วนในที่เดียว

  ทั้งในส่วนของพนักงาน หัวหน้างาน และ HR โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่าน Cloud Solution ที่ไม่ต้องลงทุนในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บบน Hardware หรือเครื่อง Server ต่างๆ


  2. สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา

  การบันทึกเวลาการทำงาน และการบริหารจัดการเวลาในรูปแบบใหม่นี้ จะทำให้กระบวนการทำงานในหลายส่วนเป็นไปแบบอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการบันทึกข้อมูลไปจนถึงการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆรูปแบบเดิม ให้สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบข้อมูลได้แบบ Real Time และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา


  3. สามารถตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานได้

  ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานต่างๆไว้อยู่บน Cloud ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและน่าเชื่อถือ รวมถึงการจัดเก็บ Log และแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 


  4. สามารถบริหารจัดการและตรวจสอบสิทธิการลาได้ด้วยตนเอง

  พนักงานสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆของตนเอง สิทธิการลาที่ใช้ไป ตลอดจนสิทธิการลาคงเหลือ รวมถึงจัดการการลาได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Employee Self Service ลดเวลาในการสอบถามข้อมูลจาก HR ทำให้ง่ายต่อการบริหารวันลาของตนเอง รวมถึงหัวหน้างานสามารถอนุมัติการขอลาและตรวจสอบรายงานภาพรวมการขอลาของพนักงานได้เอง ผ่านระบบ Manager Self Service


  5. สามารถช่วยลดทรัพยากร ประหยัดงบประมาณให้กับองค์กร

  องค์กรสามารถประหยัดทรัพยากร เช่น กระดาษในการบันทึกเอกสารต่างๆ เครื่องมือบันทึกเวลาเข้า-ออก ช่วยให้องค์กรประหยัดงบประมาณ โดยไม่ต้องมีงบจัดซื้ออุปกรณ์หรืองบในการบำรุงรักษาซ่อมแซมให้สิ้นเปลือง
 • ตัวอย่างราคา / Example of Pricing Plan 

  - คิดตามจำนวนพนักงานที่ใช้งาน
  - ค่าบริการแบบรายปี 
  - ค่า Implement ชำระค่าบริการครั้งเดียว


  ติดต่อ IPOP HR Cloud Solution


  I AM Consulting Co., Ltd.
  ที่อยู่: 252/69 ชั้น 2 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร B ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  โทรศัพท์: +662-026-3964
  เว็บไซต์: www.iamconsulting.co.th