Pasona Recruitment Thailand

Pasona Recruitment Thailand


 • Pasona Recruitment Thailand


  1. ให้บริการจัดหางานกับผู้สนใจหางานทั่วไทยโดยเฉพาะในบริษัทญี่ปุ่น
  2. ให้บริการจัดหาคนกับบริษัทที่สนใจหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงาน  ทำไมต้องใช้ Pasona Recruitment Thailand


  พาโซนามีคำตอบให้กับทุกปัญหาด้าน HR

  เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหางาน บริหารจัดการ และ ดูแลการวางแผนกลยุทธ์ทางทรัพยากรบุคคลอย่างรอบด้านรวมทั้งการจัดอบรมที่มีเนื้อหารูปแบบจากประเทศญี่ปุ่น
  ที่พาโซนา ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ยาวนานกว่า 30 ปีในประเทศญี่ปุ่น และมากกว่า 10 ปีในประเทศไทย จะทำให้องค์กรของคุณพัฒนาได้อย่างไม่สิ้นสุด  ช่องทางติดต่อ Pasona Recruitment Thailand


  1. ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการคัดสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่เหมาะสมและมีคุณภาพ

  2. เราพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนทั้งผู้หางานและบริษัทผู้หาพนักงานตลอดช่วงเวลาปฏิบัติการ

  3. เรามีความเชี่ยวชาญในตำแหน่งระดับหัวหน้างานขึ้นไปทั้งสัญชาติไทยและญี่ปุ่นผู้มากด้วยประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรม

  4. บริการของเรามีช่วงเวลาการรับประกันเพื่อคงคุณภาพสูงสุดของการบริการ เรายังมีบริการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครตามความต้องการของบริษัทอีกด้วย

  5. ให้บริการสรรหาบุคลากรทั้งตำแหน่งงานประจำ ตำแหน่งงานชั่วคราว สัญญาจ้าง รวมทั้ง Outplacement Services (ให้บริการหางานใหม่ให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้าง)

 • ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับรายละเอียดและเนื้อหาของความต้องการ

  โปรดติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาและประเมินราคาอีกครั้ง