• AMPOS


  บริษัท แอมพอส เป็น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Transformation โดยให้บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ทีมงานของแอมพอสเกิดจากการผสมผสานระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ จึงทำให้แอมพอสมีจุดแข็งในการช่วยให้องค์กรและบริษัทต่าง ๆ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตอบโจทย์ พัฒนา และแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยบริการของเราแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่ใหญ่ๆ ดังนี้

  1. แพลตฟอร์มเพื่อการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (People Engagement Platform)
  การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นการมีแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะสื่อสารในแบบ two-way communication จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคนี้ ที่คนเริ่มมีการ WFH มากขึ้น แพลตฟอร์มของ AMPOS จะช่วยให้บุคลากรมีการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้มากขึ้น ตั้งแต่ก่อนเข้าทำงานในวันแรก รวมไปถึงการอบรม การสื่อสารภายในองค์กร การรับรู้พฤติกรรมและอารมณ์ของพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม  2. การให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและเทคโนโลยี (Data & Technology Consulting)
  สำหรับองค์กรที่ต้องการใช้เทคโนโลยี Big Data แต่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร และ องค์กรที่ต้องการที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีแต่สามารถพูดภาษาธุรกิจ ที่จะสื่อสารให้คุณเข้าใจได้ว่า ข้อมูล (Data) ข้อมูลเชิงลึก (Data Insights) และการประเมินข้อมูล (Data Predictions) จะสร้างประโยชน์และเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยองค์กรของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างไร ทีมที่ปรึกษาด้านข้อมูลและเทคโนโลยีของแอมพอสคือคำตอบที่จะช่วยคุณได้ไม่ว่าองค์กรของคุณจะอยู่ที่จุดไหนของ Data Transformation Journey ก็ตาม
  • Cloud Migration: การย้ายระบบข้อมูลผ่านระบบคลาวด์บน AWS
  • Data storytelling: การเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นภาพที่เล่าเรื่องได้ง่ายและเข้าใจง่ายมากขึ้น
  • Lightning Data Intelligence (LDI): ทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าสำหรับ Business Intelligence ในการวิเคราะห์ปัญหา
  • AI (Artificial Intelligence) /ML (Machine Learning)
  • Advisory on Data: บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจากที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญของเรา

  ทำไมต้องใช้ AMPOS


  "Help People do Better"

  คือ เป้าหมายของ AMPOS โดยการผสมผสานระหว่างคนและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร

  จากจุดเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2559 ที่เริ่มจากการเป็นสตาร์ทอัพที่ทุ่มเทพัฒนาแพลตฟอร์มในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมของพนักงาน (Behavior & Culture Change Platform) เพื่อตอบโจทย์องค์กรในการทำ Culture Change และพัฒนาทรัพยากรบุคคล แอมพอสได้เติบโตและกลายเป็นบริษัทชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ให้บริการด้านการบริหารข้อมูล (Data Management) ซึ่งในปัจจุบันแอมพอสเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นในการนำข้อมูลต่าง ๆ อันมีค่ามาใช้ในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่นและมีศักยภาพ (Data-Driven Talent Management) ไปจนถึงการใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนและเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (Data Prediction) โดยผ่านระบบการเรียนรู้อัจฉริยะ (Machine Learning)

  ในทุกๆ วัน ทีมงานแอมพอสได้ทุ่มเททำงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยวางแผนหาโซลูชั่นเทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบทของแต่ละองค์กร เพื่อช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้การบริหารองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังทำให้ผู้บริหารระดับสูงได้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม (Technology Platform) มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อให้เข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ (Data Insights) และช่วยคาดการณ์ข้อมูลเพื่อการบริหาร (Data Prediction) นั้นจะสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ และช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ถูกต้องและแม่นยำท่ามกลางวิกฤตและความท้าทายการเติบโตของธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างไร


  ช่องทางติดต่อ AMPOS

 • Objective ของเรา คือสร้างองค์กรที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและรักษาไว้ให้ได้นานที่สุด ด้วยหลักการดังนี้  1. Communicate more effectively

  การสื่อสารที่ดี two-way communication จะช่วยให้เราเข้าใจปัญหาและเข้าใจบุคลากรได้มากขึ้น


  2. Encourage employee behaviors

  ข้อมูล real-time และสามารถวิเคราะห์บุคลากรได้ทุกมุมมอง 360 องศา


  3. Learn & develop faster

  การอบรมและการพัฒนาบุคลากรได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในระยะยาว


  4. Cost-effectiveness

  ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถ customize ได้ตามความต้องการ ทำให้บริการของเราราคาย่อมเยา

 • Pricing Tier ตามจำนวน Target User


  สอบถามค่าบริการ ติดต่อ
  คุณอาร์ Head of Business Development
  Phone: +66-62-590-6444
  Email: arthitiya@amposgroup.com