• Happily.ai


  บริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยี ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บุคคลและพฤติกรรมศาสตร์ ก่อตั้งโดยศิษย์เก่า MIT 
  พันธกิจของเรา คือ การสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่มีความสุขต่อกายและใจของพนักงานและองค์กรในภาพรวม 
  ซึ่งได้นำไปสู่การสร้างสรรค์แพลตฟอร์มสนับสนุนการสร้างสายสัมพันธ์ต่อพนักงานต่อองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาทีม พัฒนาคน และขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ด้วยข้อมูลเชิงลึก (Insights) มาพร้อมระบบการแจ้งเตือนแบบที่ง่ายและเร็ว ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที


  ทำไมต้องใช้ Happily.ai


  • เครื่องมือสร้าง engagement ยุคใหม่ : ขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างและปลูกฝังนิสัยเชิงบวก เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพ
  • แบบสอบถามรายวัน ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้! : ทำมากขึ้น ให้ดีกว่าเดิม พัฒนาตัวเองแค่ 1% ในทุก ๆ วัน ก่อให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้นถึง 38 เท่า หลังผ่านไปหนึ่งปี คล้ายคลึงกับการประชุม Agile ด้วยการทำ Daily Stand-ups ในทีม ซึ่งเมื่อได้กลายเป็นนิสัยแล้ว จะดีขึ้นโดยที่คุณไม่รู้สึกว่าใช้แรงหรือความพยายามมากเลย
  • สร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นวางใจ : ฟีดแบ็กที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นมากกว่าแค่คำตอบจากแบบสอบถาม เพราะมันเป็นการเริ่มบทสนทนาที่สร้างความไว้วางใจในทีม สร้างความรู้สึกว่ามีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน กระชับสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
  • พัฒนาสุขภาพของพนักงานและองค์กรให้ดีขึ้น : ในกลุ่มแอปเกี่ยวกับที่ทำงาน Happily คือ สุดยอดเครื่องมือคู่ชีพ ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารสุขภาพกายใจ ความสุขในการทำงาน และประสิทธิภาพในการทำงาน จากผลวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์โดยสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย
  • สร้าง engagement และจุดมุ่งหมายในทางเดียวกัน แบบ always on: คำถามแบบรายวันช่วยให้ทีมได้เชื่อมต่อและปรับจูนกัน ตอกย้ำคำว่า"เรา" ให้ทุกคนมีส่วมร่วมในการรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อน engagement และค่านิยมขององค์กร


  ช่องทางติดต่อ Happily.ai

 • เพิ่มพลังการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของพนักงาน


  Happily ไม่ใช่แค่เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับตรวจเช็คความสุข และตรวจวัดความเสี่ยงต่อการลาออกในหมู่พนักงานเพียงเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยคุณเสริมสร้าง
  การมีส่วนร่วมของพนักงานที่มีต่อวัฒนธรรมองค์กร พร้อมระบบวัดข้อมูลเชิงลึกที่คุณจำเป็นต้องรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
  เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน ก้าวสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด


  1. แบบสอบถามรายวัน (Pulse Survey)

   
  ชุดคำถามพร้อมใช้งานได้ทันที !
  เริ่มต้นด้วยคำถามที่ตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งถูกออกแบบมาถูกต้องตามหลัก People Science ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับฟีดแบ็กที่เหมาะในเวลาที่ใช่
  • คำถามสำเร็จรูปมากกว่า 350 รูปแบบ บนระบบของเรา พร้อมใช้งานได้ทันที
  • กำหนดคำถามเองได้ เพื่อรับฟีดแบ็กและข้อมูลเชิงลึกตามความเหมาะสมของบริษัท
  • ผู้ตอบจะได้เหรียญเป็นรางงวัลเมื่อตอบคำถาม สร้างความสนุกสนานในการใช้งาน
   
  เน้นบทสนทนาที่มีความหมาย
  ฟีดแบ็กที่ดีที่สุดคือการสนทนาที่สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
  • คำถามประจำวันที่ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและหัวหน้า
  • ระบบวิเคราะห์ประโยคและการใช้คำในการตอบคำถามแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในฟีดแบ็กอย่างแท้จริง
  • เริ่มการสนทนาที่มีคุณค่าถึงแม้ใน บางครั้งจะเป็นบทสนทนาที่ยากและมีความจริงจังมากเกินกว่าที่จะพูดกับหัวหน้า

  พัฒนา Power Skills ของคุณ
  ในที่ทำงานทุกวันนี้ soft skills หรือทักษะด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นถือเป็นทักษะที่มีความจำเป็น แต่ต้องมีการฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที
  • พัฒนาความเห็นอกเห็นใจ ความตระหนักรู้ในตนเอง เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภาวะผู้นำ การมองโลกในเชิงบวก และการคิดอย่างมีวิจารญาณให้กับพนักงานในที่ทำงานของคุณ
  • ช่วยคุณตรวจเช็คว่าส่วนใดที่ขาดตกบกพร่องในการฝึกฝนพัฒนามากที่สุด ในการกำหนดเป้าหมายด้วยความคิดริเริ่มด้านการเรียนรู้และการพัฒนา
  • ช่วยให้ผู้คนได้พัฒนาเพื่อให้พวกเขาเป็นคนที่ดีขึ้น ทำให้เกิดการร่วมงานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพ
   

  2. ข้อมูลเชิงลึก (Insights)

   
  รายงานเฉพาะเจาะลึกส่งตรงถึงกล่องข้อความของคุณ
  หัวหน้าจะได้รับรายงานในกล่องจดหมายอีเมลทุกเช้า ที่เข้าถึงง่าย อ่านและทำความเข้าใจง่าย
  • รายงานประจำวันแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของความเชื่อมั่นภายในทีม พร้อมสรุปการตอบแบบสอบถามรายวัน
  • รายงานประจำสัปดาห์จะให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ (Tactical Action Plan) เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้จัดการสามารถทำได้ เพื่อสนับสนุนทีมของตนได้ดียิ่งขึ้น
  • รายงานรายเดือนให้มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ (Strategical Action Plan) สำหรับพนักงานและหัวหน้าเกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมภายใน และความคืบหน้าในการพัฒนาเชิงวัฒนธรรมองค์กร

  ระบบการวิเคราะห์พร้อมแดชบอร์ดข้อมูลบุคคลแบบเชิงลึก
  เสริมสร้างความเข้าใจ ด้วยมุมมองที่คุณอาจไม่เคยได้เห็น เพิ่มความเข้าใจในตัวองค์กร บุคลากร และวิธีการทำงานร่วมกัน
  • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ในทุกระดับชั้น พร้อมสปอตไลท์ส่องในพื้นที่สำคัญที่ต้องเอาใจใส่ปรับปรุง
  • สามารถดึงข้อมูลระดับทีมออกมาเป็นไฟล์ .xls ได้ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกเพิ่มเติม
  • ข้อมูลรายงานที่จะแสดงตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วมภายในทีมที่สำคัญในแบบรายทีม หรือ รายกลุ่มพนักงาน โดยจำแนกตามอายุงาน ช่วยให้คุณสามรรถตรวจเช็คถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

  วัดระดับความสัมพันธ์ วัฒนธรรม และการส่งผลกระทบ
  เราวัดมาตรต่อบุคคลที่สำคัญที่สุดของคุณ โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมหลัก มากกว่าแค่การตอบแบบสำรวจ
  • รูปแบบการมีส่วนร่วมของ Happily สร้างขึ้นจากพฤติกรรมที่สำคัญซึ่งบ่งบอกถึงความผูกพันของพนักงาน
  • วัดความเป็นอยู่ที่ดี ความยืดหยุ่น และความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมของคุณ
  • ระบุความสามารถที่ส่งผลกระทบ ซึ่งวัดโดยการวิเคราะห์เชิงสัมพันธ์และเชิงพฤติกรรม


  3. การยอมรับ (Recognition)


  ระบบชื่นชมยอมรับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าที่เรียบง่าย แต่ทรงพลัง
  การส่งเสียงชื่นชมให้กันระหว่างพนักงานและหัวหน้างานไม่เคยสนุก มีความหมาย และ ง่ายมากขนาดนี้มาก่อน ด้วยระบบ Recognition จากเรา
  • พนักงานสามารถใช้ Power-Up เพื่อมอบเหรียญให้เพื่อนร่วมงาน เป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับการทำงานของพวกเขา
  • หัวหน้าจะมีเพชรพิเศษไว้ สำหรับมอบให้พนักงานที่ทำงานได้ดี มีผลงานโดดเด่นเป็นที่น่าจดจำในแต่ละเดือน
  • Power-Up จะมีช่วงคูลดาวน์หลังการใช้งาน การทำเช่นนี้เพื่อเพิ่มมูลค่า และให้การให้แต่ละครั้งนั้น มีความหมาย

  ให้ค่านิยมองค์กรเป็นศูนย์กลาง และหน้าตาขององค์กรอย่างแท้จริง!
  ค่านิยมองค์กร ไม่ควรเป็นเพียงแค่คำพูดที่ดูดีเพื่อโฆษณาบริษัทบนเว็บไซต์เท่านั้น แต่พนักงานควรได้รับการปลูกฝังให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและปฏิบัติตามได้จริง เราช่วยคุณได้ด้วยระบบต่างๆ ที่จะเสริมสร้างค่านิยมให้แข็งแกร่ง เช่น
  • ระบบเหรียญแห่งเกียรติยศสามารถปรับแต่งให้เข้ากับค่านิยมหลักของบริษัทของคุณได้ตามความเหมาะสม
  • เสริมคุณค่าด้วยการยกย่องชื่นชมเพื่อนร่วมงาน ที่มีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
  • ด้วยระบบ Recognition Analytics ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นได้ว่ามีการส่งมอบรางวัลและพร้อมคำชื่นชมในรูปแบบใด สอดคล้องกับค่านิยมหรือไม่

  เลือกที่คุณต้องการ แล้วเราจะจัดการที่เหลือให้
  เรามาพร้อมกับฟีเจอร์ และตัวเลือกในการบริการต่างๆที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้ง่าย คล่องตัว เหมาะสมกับการใช้งานตามความต้องการขององค์กรคุณมากที่สุด
  • ให้รางวัลกับพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดขึ้นในองค์กรของคุณ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่สมบูรณ์แบบ ผลตอบรับที่มีคุณภาพ การสร้างเครือข่าย และอื่น ๆ
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี
  • การควบคุมจากผู้ดูแลผ่านระบบ My Happily หรือ เชื่อมต่อด้วยฟีเจอร์ Happily API
   

  4. การสร้างชุมชนในที่ทำงาน (Community Building)


  เข้าร่วมบ้านของ Happily !
  แต่ละบ้านจะเลือกรูปแบบการทำงานเฉพาะ เช่น ประเภทมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงาน ประเภทมุ่งเน้นกระบวนการทำงาน หรือประเภทมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคคล ช่วยให้ผู้คนเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • ได้รับเลือกเข้าบ้านหนึ่งหลังจากทั้งหมดสามหลัง Leonos, Corovus หรือ Delphinus ตามการประเมินรูปแบบการทำงานของแต่ละบุคคล
  • แข่งขันโดยการเก็บคะแนนสำหรับบ้านของคุณผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ในหมู่บ้าน Happily
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ลดความขัดแย้งในทีม และสร้างความสามัคคีและความแน่นแฟ้น
   
  Battle Stadium & Running Track
  นำความสุข สนุกสนาน และความตื่นเต้นเร้าใจ มาสู่ที่ทำงานผ่านกิจกรรมสนุก ๆ ช่วยพัฒนากลุ่มพนักงานของคุณ
  • เล่นภารกิจประจำสัปดาห์ผ่านกิจกรรมกลุ่มต่างๆ เช่น สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ, งานฝีมือ, และ การแชร์ภาพถ่ายเจ๋งๆ
  • สร้างภารกิจด้วยตัวคุณเองหรือเลือกจากคลังภารกิจของเราที่มีมากกว่า 50 ภารกิจ อัพเดททุกสัปดาห์
  • ส่งเสริมไลฟ์สไตล์ที่กระฉับกระเฉง เสริมสุขภาพ ผ่านการวิ่งแข่งกระชับมิตรบน Running Track โดยวัดผลการแข่งขันด้วยระยะทางจริง (เชื่อมต่อผ่านระบบ GPS)

  University & Town Hall
  ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้จากพนักงานภายในองค์กร
  • พนักงานสามารถแบ่งปันความรู้ของตนเองและได้รับรางวัลเป็นเหรียญจากผู้เข้าร่วม
  • ทีมทรัพยากรบุคคล (HR) สามารถมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมต่างๆ
  • โพสต์หัวข้อ โพล หรือรายการ check list ใน Town Hall เพื่อสนับสนุนการอภิปรายและการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กรของคุณ
   

  5. การให้รางวัล (Reward System)


  ให้รางวัลพนักงานของคุณสำหรับการมีส่วนร่วมและส่งต่อพลังงานดี ๆ
  มอบรางวัลที่ยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในลักษณะที่ผู้มีส่วนร่วมสูงสุดและสร้างผลกระทบเชิงบวกมากที่สุด จะได้รับรางวัลมากที่สุด
  • เลือกจากแคตตาล็อกของรางวัลกว่า +50 รายการ สิทธิพิเศษของบริษัท และแคมเปญพิเศษต่างๆ
  • รวมการจัดการรางวัลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
  • สร้างรางวัลของคุณเองได้ด้วย !

  บัตรของขวัญจัดส่งทันที (Instant Gift Voucher Redemption)
  ของรางวัลที่คุณแลกมาจะมีค่ามากขึ้นเมื่อคุณสามารถใช้ได้ทันที และแน่นอน เราจัดให้!
  • เข้าร่วมโปรแกรมการให้รางวัลพร้อมแจก และพนักงานของคุณจะได้รับบัตรของขวัญทันทีที่กดแลกบน app
  • รางวัลพร้อมแจก (instant reward) ตอนนี้มีให้บริการในประเทศที่กำหนดไว้ (ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม)

  เข้าร่วมโครงการ CSR ของเราที่เปิดโอกาสให้พนักงานของคุณได้เป็นผู้ให้
  สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่ทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น ซึ่งจากวิจัยนั้นพบว่า เราจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อเราได้มีโอกาสแบ่งปัน
  • เปิดโอกาสให้พนักงานของคุณมีส่วนช่วยเหลือสังคม และมีเหตุผลให้พวกเขาเชื่อมั่นต่อไป
  • มีการเพิ่มแคมเปญโซเชียลใหม่ทุกเดือน
  • สร้างและเป็นเจ้าของแคมเปญโซเชียลของคุณเอง!
 • ตรวจสอบราคาได้ที่ happily.ai/pricing