IPOP PMS
 • IPOP PMS ระบบประเมินผลพนักงาน รองรับการประเมินผลงานที่สามารถมีรอบการประเมินที่ยืดหยุ่นตามนโยบายของแต่ละบริษัท รวมถึงรองรับการประเมินผลแบบ 360 องศา...

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

 • ▶ ระบบประเมินที่ยืดหยุ่น และรองรับแบบประเมินที่หลากหลาย  ▶ ระยะเวลาการ set up ที่รวดเร็ว  ▶ ทีมงานมีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

 • ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ module ที่เลือกใช้งาน และจำนวน users สามารถติดต่อทีมงาน I AM Consulting เพิ่มเติมเพื่อสอบถามราคา

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก