WakuWaku

WakuWaku

 • WakuWaku


  เว็บประกาศหางานให้แก่ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น  ทำไมต้องใช้ WakuWaku


  เป็นบริการเว็บไซต์ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถค้นหาผู้ลงทะเบียนหางานได้ไม่จำกัด พร้อมกับโพสต์รับสมัครพนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและประสบการณ์ของผู้สมัครที่เหมาะสมจากฐานข้อมูลที่มีอยู่มากมาย
  ช่องทางติดต่อ WakuWaku

  • ไม่จำกัดการค้นหาและ Download เรซูเม่ผู้สมัครงาน

  • กรณี หยุด หรือ hold ไม่มีการใช้งาน สามารถกลับมาใช้งานได้ ระยะเวลาภายใน 1 ปี

  • โปรโมท LOGO ของบริษัทบนหน้าแรกของเว็บไซต์

  • ตั้งเป็น ''งานแนะนำ'' บนเว็บไซต์ (Hot Job)

  • โปรโมทงานและบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook / Email Newsletter

 • สามารถดูรายละเอียดค่าบริการ WakuWaku Package ที่เว็บไซต์ WakuWaku หรือติดต่อเพื่อสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่