WakuWaku
 • WakuWaku เว็บประกาศหางานให้แก่ผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น ทำไมต้องใช้ WakuWaku...

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

 • ไม่จำกัดการค้นหาและ Download เรซูเม่ผู้สมัครงาน กรณี หยุด หรือ hold ไม่มีการใช้งาน สามารถกลับมาใช้งานได้ ระยะเวลาภายใน 1 ปี โปรโมท LOGO...

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

 • สามารถดูรายละเอียดค่าบริการ WakuWaku Package หรือติดต่อเพื่อสอบถามค่าบริการเพิ่มเติมได้ที่ปุ่ม "สนใจใช้บริการนี้"

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก