ESS
 • ESS ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) เครื่องมือสำหรับ HR เพื่อจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำไมต้องใช้ ESS ประโยชน์สำหรับพนักงาน...

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

 • สามารถเข้าใช้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน รองรับการทำงาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  สามารถกกำหนดรูปแบบอีเมล์...

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก

 • กรุณาติดต่อเพิ่มเติมเพื่อสอบถามราคา

  หากต้องการอ่านเนื้อหาทั้งหมด
  กรุณาเข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก