• ESS


  ระบบลาออนไลน์ (Employee Self-Service) เครื่องมือสำหรับ HR เพื่อจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ทำไมต้องใช้ ESS


  ประโยชน์สำหรับพนักงาน
  • สามารถลงเวลาเข้า-ออกงานผ่านมือถือได้
  • สามารถดูสลิปเงินเดือนผ่านทาง Email หรือโปรแกรม (e-payslip)
  • สะดวก รวดเร็ว ลาได้ทุกที่ ทุกเวลา พนักงานสามารถตรวจสอบสถานการณ์ลาได้ด้วยตนเอง
  • สามารถยื่นขอลาได้แบบเต็มวัน ครึ่งวัน หรือเป็นรายชั่วโมง โดยระบบจะคำนวณ จำนวนวันลาให้ตามนโยบายบริษัท
  • สามารถแนบไฟล์ ใบรับรองแพทย์และเอกสารอื่นๆ ได้
  • อีเมลแจ้งเตือนในทุกขั้นตอน เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของผู้บริหาร
  • สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและบันทึกเอกสารร้องขอผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทันที เช่น ขออนุมัติลา ขอทำงานล่วงเวลา ขอบันทึกแก้ไข/ปรับปรุงเวลา ขอลงเวลาทำงาน ขอยกเว้นรูดบัตร ขอเปลี่ยนกะงาน
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการมาทำงาน การลา ขาด สาย หรือออกก่อนเวลา และจำนวนวันลาคงเหลือได้
  • สามารถดูข้อมูลสรุปการมาทำงาน การลงเวลาทำงาน ประวัติการฝึกอบรม และวันหยุดประจำปี ในรูปแบบของรายงานได้

  ประโยชน์สำหรับผู้บริหาร
  • สามารถตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติเอกสารต่างๆ ได้ทันที
  • สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นอนุมัติทดแทนได้
  • สามารถเรียกดูรายงานการมาทำงานและรายงานสรุปการทำงาน ข้อมูลการทำงาน ล่วงเวลา (OT) ข้อมูลการลา ขาด สาย ออกก่อนของพนักงานได้
  • สามารถสดูภาพรวมการลาของพนักงานทั้งบริษัทในเชิงสถิติได้ ทำให้ผู้บริหารใช้เป็นส่วนในการประเมินผลพนักงาน

  ประโยชน์สำหรับ HR
  • ลดระยะเวลาการจัดฐานข้อมูล พนักงานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเอง เช่น ค่าลดหย่อนภาษี ประวัติฝึกอบรม ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ
  • สามารถแจ้งข่าวสาร แจ้งประกาศ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานทราบ ได้อย่างรวดเร็ว

  ช่องทางติดต่อ ESS

  บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  633 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  มือถือ: 081-359-6920, 02-402-6117 ติดต่อ คุณไปรยา ชนะสิทธิโชค
  Website: www.prosofthrmi.com
  อีเมล: sale@prosofthrmi.com, sale@prosoft.co.th
  • สามารถเข้าใช้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
  • รองรับการทำงาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  • สามารถกกำหนดรูปแบบอีเมล์ (Email Template) สำหรับใช้แจ้งเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องได้หลายรูปแบบ
  • สามารถค้นหาข้อมูลทุกหน้าจอได้ง่ายและรวดเร็ว
  • สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองได้
  • สามารถกำหนดยกเว้นการรูดบัตรได้ เช่น ผู้บริหาร, หัวหน้างาน ฯลฯ
  • สามารถดูข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน เช่น ข้อมูลการลงเวลา สาย ออกก่อน ขาดงาน โอที
  • สามารถตรวจสอบประวัติการลาของพนักงาน 
  • สามารถตรวจสอบกะงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน รวมถึงตรวจสอบการขอลา, การขอทำงานล่วงเวลา, การแลกกะ และการเปลี่ยนกะทั้งของตนเอง ของพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัด และพนักงานที่ถูกกำหนดสิทธิ์ให้มองเห็นข้อมูลได้
  • สามารถดูสรุปกะงานประจำเดือน สรุปการเปลี่ยนกะงานประจำเดือน สรุปการแลกกะงานประจำเดือนได้ มีรายงานสรุปการทำงาน สำหรับแสดงรายละเอียดการมาทำงานของพนักงาน เป็นรายงานที่เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน
  • สามารถแสดง Graph Productivity ได้ 3 แบบ คือ Graph Productivity ของพนักงาน, Graph Productivity ของหน่วยงานของพนักงาน และ Graph Productivity ของหน่วยงานของพนักงานเทียบกับหน่วยงานอื่น
  • สามารถบันทึกคำร้องขอเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารขออนุมัติลา เอกสารขออนุมัติทำงานล่วงเวลา เอกสารขออนุมัติการทำงานล่วงเวลาแบบกลุ่ม เอกสารขอแก้ไข/ปรับปรุงเวลา โดยระบบจะส่งอีเมลถึงผู้มีสิทธิ์อนุมัติทันที
  • ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารได้ทันที และส่งอีเมล์เพื่อแจ้งผลให้พนักงานทราบ 
  • สามารถคำนวณวันลาคงเหลือ ณ วันปัจจุบัน รวมทั้งมีการแจ้งเตือนกรณีที่พนักงานลาเกินจำนวนวันอนุญาตลา

  Report 
 • ช่องทางติดต่อ ESS

  บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
  633 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  มือถือ: 081-359-6920, 02-402-6117 ติดต่อ คุณไปรยา ชนะสิทธิโชค
  Website: www.prosofthrmi.com
  อีเมล: sale@prosofthrmi.com, sale@prosoft.co.th