• WellExp 


  WellExp เป็นแพลตฟอร์มสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน ด้วยการเปลี่ยนงานที่ทำทุกวัน เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกนาที โดยมีฟีเจอร์ที่รองรับกับรูปแบบการทำงานในอนาคต และฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ทั้งต่อองค์กรและพนักงาน 


  ทำไมต้องใช้ WellExp 


  สิ่งที่องค์กรจะได้รับจากการใช้ WellExp 
  1. Digital Transformation: ได้เปลี่ยนองค์กรให้รองรับกับยุคดิจิทัล ที่จะเข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจในอนาคต 
  2. Save Budget: ได้ประหยัดงบประมาณทางด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านปฐมนิเทศพนักงาน การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าทำงาน การจัด Team Building การจัดสรรงบสวัสดิการ การสื่อสารภายในองค์กร และการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อื่นๆ อีกมากมาย
  3. Block chain Technology: ได้ Block chain พร้อมใช้ ด้วยแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนงานเป็นสินทรัพย์ ที่มี XWEL Token เป็นผลตอบแทนจากการทำงาน โดยที่องค์กรไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องใช้กำลังคนและไม่ต้องดูแลเอง
  4. Learning & Development System: ได้ระบบพัฒนาทักษะพนักงาน ที่มีคลังบทเรียนพร้อมใช้ เข้าถึงพนักงานได้ง่าย ให้การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
  5. Employee Reward System: ได้ระบบการจัดการสวัสดิการพนักงาน ที่มีสิทธิประโยชน์ครอบคลุมพนักงานที่มีความหลากหลาย และมีความต้องการแตกต่างกัน 

  สิ่งที่พนักงานจะได้รับจากการใช้ WellExp 
  1. Recognize Reward: ได้รับการชื่นชมยินดี เมื่อทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย ทำให้พนักงานรู้สึกได้ถึงคุณค่าต่อตนเองและต่องานที่ทำให้กับองค์กร
  2. Career Development: ได้เพิ่มพูนทักษะ ต่อยอดความก้าวหน้าทางอาชีพ ทำให้พนักงานมีแรงผลักดันในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร
  3. Purpose Driven Task: ได้เคลียร์ชัดในเป้าหมาย และมุ่งไปในเส้นทางที่ถูกต้องตามภารกิจที่ได้รับจากองค์กร
  4. Flexible Benefit: ได้เลือกสวัสดิการที่ตรงกับความต้องการ เข้ากับวิถีการใช้ชีวิตและแบ่งเบาค่าครองชีพได้
  5. Valuable Asset: ได้เปลี่ยนงานที่ทำทุกวัน เป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นทุกนาที ด้วย XWEL Token

  ช่องทางติดต่อ WellExp 


  กิตติยา ผดุงภักดิ์ (คุณดิว) 
  วนัสนันทน์ เลิศวิริยรังสี (คุณเมย์) 
  Line OA: @wellexp
  ติดตาม WellExp :https://linktr.ee/wellexp


  • มี WellPlace คลังสิทธิประโยชน์จากพันธมิตรแบรนด์ดัง ที่รวมเอาไว้มากที่สุด ครอบคลุมทุกด้านของการใช้ชีวิตในประจำวัน

  • มี Mission Assignment ฟังก์ชันสร้างสรรค์กิจกรรมส่งให้พนักงาน และ Data Tracking ที่สามารถนำข้อมูลการทำกิจกรรม มาวิเคราะห์ feeddback และความต้องการของพนักงานได้

  • มีช่องทางการสื่อสารสองทาง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารจากองค์กรไปยังพนักงาน และจากพนักงานไปยังผู้บริหารโดยตรง 

  • มี Quest library  คลังรวมตัวอย่างภารกิจหรือบทเรียน ที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างการเรียนรู้ มอบหมายงานหรือสร้างกิจกรรมภายในองค์กรได้

  • มี Block Chain Technology  ให้องค์รับมือกับ Digital Disruption  • WellExp พร้อมให้บริการ ไม่มีค่าบริการรายเดือน โดยองค์กรสามารถเลือกแพ็กเกจให้เหมาะสมกับขนาดองค์กรและจำนวนพนักงาน