• SAKID 


  สะกิดคือนวัตกรรมดูแลสุขภาพพนักงานแบบองค์รวมครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ สังคม เพื่อตอบโจทย์การดูแลพนักงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลของฝ่ายบุคคลรวมถึงผู้บริหารองค์กร

  SAKID application เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อจัดการให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลายเป็นเกมส์ที่ง่าย สนุก และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของผู้ใช้งาน นำไปสู่สุขภาพที่ดีของผู้ใช้งานอย่างยั่งยืน


  ทำไมต้องใช้ SAKID 


  1. สะกิดจัดการชุดข้อมูลสุขภาพ ให้เป็นระบบง่ายขึ้น หมดปัญหาการเก็บผลตรวจสุขภาพและส่งผลตรวจสุขภาพแบบกระดาษ ด้วยการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอัตโนมัติ สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายดาย

  2. สะกิดช่วยวิเคราะห์สาเหตุสุขภาพพนักงานรายบุคคลจากกว่า 100+ ปัจจัยสุขภาพ คันหาพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพจากการกินอาหาร ออกกำลังกาย และความเครียด
  • ดัชนีความเสี่ยงต่อเบาหวาน
  • ดัชนีความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
  • ดัชนีความเครียดและความสุข

  3. สะกิดมีภารกิจสุขภาพที่เลือกมาสำหรับแต่ละบุคคลกว่า 60 รูปแบบ พร้อมแนะนำให้พนักงานของท่านส่วนตัวรายบุคคล เพื่อปรับพฤติกรรม เชิงบวกออกแบบเฉพาะบุคคล ครอบคลุมการลดออฟฟิศซินโดรม โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคไขมันในเลือดสูง

  4. โค้ชสุขภาพของสะกิดให้คำปรึกษาส่วนตัวจาก 3 วิชาชีพ
  • นักกำหนดอาหาร
  • นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
  • นักจิตวิทยา

  ช่องทางติดต่อ SAKID 


  Website: sakid.app
  LINE: line@sakid

  • Healthy mission 

  • ปฏิทินความสุข 

  • กิจกรรมเวิคชอบออนไลน์ 

  • โค้ชสุขภาพรายบุคคล 

 • เริ่มต้นขั้นต่ำ 20 บาท (ต่อเดือน)  


  สอบถามรายเพิ่มเติมได้ที่
  Website: sakid.app
  LINE: line@sakid