• BlueVenture TPA


  TPA เป็นผู้ให้บริการระบบบริหารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและหรือสิทธิสวัสดิการอื่นภายใต้แผนสวัสดิการพนักงานของบริษัทและองค์กรทั่วไป ซึ่งรองรับความยืดหยุ่น ความหลากหลายของการให้สิทธิ์ซึ่งทาง HR สามารถออกแบบแผนความคุ้มครองได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าแว่น ค่าทำฟัน ค่าเดินทางท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายส่งเสริมดูแลสุขภาพด้านอื่น เพื่อเป็นการสร้าง Well Being ให้แก่พนักงานของท่าน 

  โดยผู้รับบริการสามารถรับบริการได้ 2 รูปแบบดังนี้
  1. สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยตนเองและนำส่งเอกสารให้แก่ทาง TPA เพื่อดำเนินการพิจารณาและโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิความคุ้มครอง ภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วน
  2. เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลเครือข่ายกว่า 500 แห่งทั่วประเทศได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายหากอยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองและมีวงเงินคงเหลือเพียงพอ 
  ผู้รับบริการสามารถใช้บริการ TPA Care Mobile Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานสามารถเข้าถึงบัตรแสดงสิทธิ์ และตรวจสอบสิทธิ์ วงเงินความคุ้มครอง และสถานะการเบิกจ่ายได้ด้วยตนเอง  นอกจากนี้ TPA Care Mobile Application มีฟังก์ชั่นรองรับการนำส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-claim) เพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านงานเอกสารรวมถึงทำให้พนักงานได้รับเงินจากการเบิกค่าใ่ช้จ่ายได้สะดวกรวดเร็วทันใจมากขึ้น 

  ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับวงเงินความคุ้มครองหรือการเข้ารับบริการ ทางผู้รับบริการสามารถติดต่อ TPA Hotline 02-660-1200 ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ Customer Service ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน  หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทาง Line Official Account @TPACare ได้ด้วยเช่นกัน

  นอกเหนือจากบริการข้างต้น ทาง TPA มีระบบบริหารจัดการข้อมูล เพื่อแสดงผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในรูปแบบ Visualization ผ่าน Webservice Dashboard ซึ่งจะช่วยให้ HR สามารถเข้าข้อมูลดังกล่าวได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมองเห็นข้อมูลที่อัพเดท ทันต่อเหตุการณ์ 


  ทำไมต้องใช้ BlueVenture TPA

  • TPA มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการจ่ายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปีที่ให้บริการอยู่ในอุตสาหกรรมประกันภัย และรวมถึงการให้บริการแก่องค์กรทั่วไปซึ่งจัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานในรูปแบบ Self Insured  
  • TPA มีระบบปฏิบัติการที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล 
  • TPA มีระบบ Mobile Application อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ เพื่อยกระดับความพึงพอใจของพนักงานของท่านในการเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิสวัสดิการได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
  • ระบบปฏิบัติการของ TPA รองรับแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย และทาง HR สามารถออกแบบความคุ้มครองและกำหนดรูปแบบของการให้บริการได้ด้วยตนเอง
  • TPA สามารถนำเสนอบริการให้สอดคล้องตามความต้องการของท่านด้วยอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าต่อการใช้บริการของ TPA 

  ช่องทางติดต่อ BlueVenture TPA

 • 1. มีระบบ e-claim รองรับการเบิกค่าใช้จ่ายในรูปแบบ electronic เพื่อลดภาระการจัดการงานด้านเอกสาร


  2. ได้รับเงินจากการเบิกค่ารักษาพยาบาลสะดวก รวดเร็ว ภายใน 7 วันทำการ


  3. มีเครือข่าย รพ. กว่า 500 แห่ง ทั่วประเทศ รองรับการเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิสวัสดิการได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 


  4. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการับรองตามมาตรฐานสากล


  5. รองรับความคุ้มครองที่หลากหลาย ออกแบบได้เองตามความต้องการของ HR


  6. มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน 


  7. ลดต้นทุนด้านการบริหารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

 • เรทราคา:

  กรณีสนใจขอรับข้อเสนอบริการ กรุณาติดต่อ Marketing Team