• The Oasis


  The Oasis มีเวิร์กช็อป การฝึกอบรม และการให้คําปรึกษาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้คุณและทีมของคุณทํางานได้ดีที่สุด

  Make it your own
  ทั้งหมดจะเริ่มต้นจากคุณและความต้องการของคุณ สร้างแรงบันดาลใจให้กับแนวคิดในการสร้างศาสตร์แห่งความสุขให้เป็น DNA ของที่ทํางานของคุณ

  Engaging, interactive and hands-on
  เรามีเครื่องมือและเทคนิคเพื่อเพิ่มการรับรู้และเปลี่ยนมุมมองของคุณ

  Instant impact รับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
  คุณจะได้กระบวนการที่เข้าใจง่าย ที่คุณสามารถนําไปใช้ได้ทันทีเพื่อยกระดับความสุขในที่ทํางาน


  ทำไมต้องใช้ The Oasis


  ทําไมลูกค้าของเราถึงชอบร่วมงานกับเรา?

  ทุกอย่างเริ่มต้นจากลูกค้าเป็นสำคัญ – The Oasis ปรับแต่งโปรแกรมของเราให้เหมาะกับความต้องการของวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นจริงในชีวิตประจําวัน 

  ความยืดหยุ่นในส่วนนี้ จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในกระบวนการแบบเดิมๆ หรือ standard workshop ทั่วไป ที่อาจจะไม่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ ทุกสิ่งที่เราทํามาจากข้อมูลและการวิจัยซึ่ง สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงบุคคลากรทุกระดับ


  ช่องทางติดต่อ The Oasis


 • Improve Wellbeing 


  การเพิ่มความสุขในที่ทํางานด้วย Workshop ที่คิดค้นโดยมีหลักวิทยาศาสตร์เป็นฐานราก จะทำให้เห็นผลชัดเจน

  Workshop ของเราสร้างขึ้นมาให้เหมาะสำหรับพนักงานทุกกลุ่ม และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อขวัญและกําลังใจ ความยืดหยุ่นในการทำงานและแรงจูงใจที่จะไปต่อ  Culture Change


  The Oasis จะช่วยคุณสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสําคัญกับ “บุคคลากร” เป็นอันดับแรกอย่างแท้จริง วัฒนธรรมองค์กรของคุณจะเป็นปัจจัยสําคัญของประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร ดังนั้นการตรวจสอบและวัดผลวัฒนธรรมองค์กร จึงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความสําเร็จขององค์กรของคุณ 
   
  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ประสบความสําเร็จ ต้องเริ่มด้วยการมีสุขภาพใจที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญ ทีมที่มีสุขภาพจิตดีและมีแรงจูงใจเป็นรากฐานจะสร้างความสําเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน
   
  ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คําแนะนําคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่ว่าคุณอยากจะใช้แนวทางที่มีอยู่เดิมหรือแนวทางใหม่ เราพร้อมให้คำแนะนำที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กรของคุณ
 • ถามถามค่าบริการได้ที่


  Website: www.theoasiscare.com
  Facebook: Theoasiscare
  Call: 065 635 1561
  Line: @theoasiscare
  Email: info@theoasiscare.com