• Mission Academy


  คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไปเเละคอร์สสำหรับองค์กร
  ทำไมต้องใช้  Mission Academy


  1. คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป

  คอร์สเรียนที่ทุกๆ คนสามารถเรียนรู้เพื่อติดอาวุธทางความคิด พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน กับบทเรียนที่สร้างสรรค์มาอย่างหลากหลาย สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ กับวิทยากรที่เชี่ยวชาญในเนื้อหานั้นๆ สร้างการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมทักษะการทำงานที่จำเป็น มีทั้งคอร์สที่ออกแบบโดย Mission Academy และการร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ เพื่อเนื้อหาที่เจาะลึกยิ่งขึ้น จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา

  2. คอร์สสำหรับองค์กร

  คอร์สเรียนเพื่อคนในองค์กร สู่การสร้างโอกาสใหม่ให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื้อหาพัฒนามาอย่างเข้มข้น จากองค์ความรู้และประสบการณ์ตรงของ รวิศ หาญอุตสาหะ เน้นการเตรียมทักษะที่จำเป็นต่อโลกการทำงานในอนาคตอันใกล้นี้ ปรับตั้งแต่พื้นฐานทางความคิด เพื่อให้พนักงานเปิดใจ ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต


  ช่องทางติดต่อ  Mission Academy


  Line OA: @missiontothemoon (ตอบกลับภายใน 24 ชม.)
  Facebook: Mission To The Moon (ตอบกลับภายใน 24 ชม.)
  E-Mail: contact@missiontothemoon.co (ตอบกลับภายใน 24 ชม.)
  Telephone: +66 96 201 7596 (จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 น.)


 • 1. ความเชี่ยวชาญด้านทักษะคนทำงาน


  จากการทำสื่อออนไลน์ที่รู้ใจคนทำงานทุกระดับ Mission To The Moon ได้สร้างแหล่งความรู้แบบย่อยง่าย ผ่านสื่อทั้งบทความ พอดแคสต์ และวิดีโอ ในทุกแง่มุมของการทำธุรกิจ การตลาด และการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเอง ความเชี่ยวชาญนี้ทำให้เรากล้าที่จะต่อยอดสู่การเป็น “แหล่งเรียนรู้” ที่เข้าใจความต้องการของคนทำงานที่สุด


  2. ประสบการณ์จริงของผู้สอน


  ผู้สอนที่เราคัดสรรค์ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในสาขาวิชาที่สอนทั้งสิ้น เพราะเราเชื่อว่า นอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้ว การได้รู้จัก Case Study จากประสบการณ์จริงของผู้สอนก็เป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน ผ่านรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน เจนกล้าที่จะลงมือทำจริง


  3. บทเรียนที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก


  พบกันคอร์สเรียนที่เข้ากับยุคสมัย และให้คุณเตรียมความพร้อมสู่วันพรุ่งนี้มากกว่าที่เคย กับการออกแบบบทเรียนที่จะช่วยพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ทั้งด้าน Hard Skill, Soft Skill และ Meta Skill ที่จะกลายมาเป็นทักษะสำคัญของโลก ปรับมายด์เซตสู่การเป็น Lifelong Learner หรือคนที่อยากเรียนรู้ตลอดชีวิต ในวันที่โลกเปลี่ยนไปทุกวัน
 • ติดต่อเพิ่มเติม


  Line OA: @missiontothemoon (ตอบกลับภายใน 24 ชม.)
  Facebook: Mission To The Moon (ตอบกลับภายใน 24 ชม.)
  E-Mail: contact@missiontothemoon.co (ตอบกลับภายใน 24 ชม.)
  Telephone: +66 96 201 7596 (จันทร์ - ศุกร์ 9:00 - 18:00 น.)